Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 23 november 2011

Varför modern "evangelieförkunnelse" inte alls är evangelieförkunnelse!

Detta videoklipp är ett klipp ur dokumentären Amazing Grace som jag har länkat till tidigare (del 1, 2, 3.) En del av detta klipp har även tidigare lagts upp för att besvara frågan om varför man ska evangelisera om läran om utkorelse stämmer. (Eller: Varför predikade apostlarna när de som kom till tro ändå redan var bestämda till evigt liv? - Apg 13:48)

Han som har lagt upp videoklippen på YouTube lade till denna med 4 extra minuter eftersom det ger en riktigt bra kommentar till det nuvarande tillståndet i den populära "evangelisationen" och vad verklig evangelisation egentligen är.Istället för att uppsöka de utvalda genom att lägga fram mat för fåren, dvs det predikade Guds Ord som den Helige Ande använder för att överbevisa de utvalda, så söker många den nedersta raden: siffror. Eftersom siffror ofta blivit utgångspunkten för att bedöma en verksamhets 'framgång' och för att man inte vill förolämpa eller stöta bort människor, predikar mycket av den moderna 'kyrkan' inte längre människans synd eller korsets blodiga anstöt. Som resultat, erbjuder 'kyrkan' fel sorts mat. Istället för fårmat, är mycket av dagens 'predikan och evangelisation' get-mat, och nu är det getter överallt!
-Eric Holmberg