Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 november 2011

Några få slag från detta värkande hjärta (John MacDuff, 1818-1895)

Dina sorgedagar skall upphöra!
(Jesaja 60:20 SFB)

Kristi folk är en gråtande skara - fastän det finns mycket i denna fina värld som kan göra dem glada och nöjda. Men när de tänker på synden - deras egen synd och världens oblyga synder där deras Gud vanäras - behöver vi undra varför de gråter? Är det överraskande att de ska kallas "sörjare," och att deras pilgrimsfärd är en "tåredal?" Sjukdom, förlust, fattigdom och död som följer i syndens spår, lägger till deras sorgupplevelse! och med många av Guds mest älskade barn, hinner knappt en tår torkas förrän en ny är redo att rinna ut!

Sörjare! gläds!

När skördetiden kommer, är sorgetiden över!

När de vita kläderna och den gyllene harpan fåtts - är alla spår av säckkläder borta. Den stunden som pilgrimen, vars panna här är rynkad av bedrövelse, badar den i livets klara flod - den stunden blir smärtan från en livstid av sorg för evigt bortglömd!

Läsare! Om du är en av dessa tärda stackare, var vid gott mod - dina sorgedagar är räknade! Några få slag från detta värkande hjärta kvar - och sedan kommer sorg, suckande och sörjande, vara evigt förbi!

Han skall torka alla tårar från deras ögon! Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga!
(Uppenbarelseboken 21:4 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska