Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 10 november 2011

Sann evangelisation har GUD - INTE människan - i centrum!Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.
(Filipperbrevet 2:13 SFB)

Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.
(Romarbrevet 11:36 SFB)

Vi måste förstå Bibeln, Gud och saker i våra liv som lidanden eller framgång utifrån att Gud gjorde allt för Sig själv. Gud måste bli centrum i allt för oss som kristna.

Om man är människocentrerad så är synden hemsk främst eftersom den skadar människor och leder dem till Helvetet. Och frälsningen är underbar eftersom människor kan undvika Helvetet och får komma till Himlen. Himlen är underbar eftersom det inte finns något lidande för människor, och Helvetet hemskt eftersom det är massor av lidande människor. Även om det är sant så är dessa saker ändå inte de FRÄMSTA angelägenheterna.

Om man är gudscentrerad så är synden hemsk främst eftersom den skymfar Gud. Frälsningen är underbar eftersom den ger ära åt Gud. Jesus dog för att ära Gud. Hans nåd, barmhärtighet och kärlek visas upp, och Han blir ärad. Himlen är Himlen eftersom Gud är där, och Helvetet är platsen där Gud uppenbarar sin fullkomliga och rättfärdiga vrede, och även där blir Gud ärad. (Rom 9:22-23)

Vår främsta angelägenhet ska vara Gud Själv. Att känna Honom, spegla Honom och se Honom ärad. Vi ska visst evangelisera och göra goda gärningar, men inte främst för människors skull utan slutmålet är att Gud ska bli ärad, vi ska lyda Honom och göra Hans gärningar kända. Det faktum att Gud befaller oss till de sakerna visar även Hans godhet och välvilja mot människorna, och det ärar Honom.