Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 20 november 2011

Mina fötters lykta (J.R. Miller, 1840-1912)

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
(Psaltaren 119:105 SFB)

Guds ord framställs som fötternas lykta.

Det är en "lykta" - inte en bländande sol, eller ens en fyr - utan en helt vanlig lykta eller lampa som man kan bära runt i handen.

Det är en lykta "för fötterna," den kastar inte strålar långt bort, den lyser inte upp en hemisfär, utan den lyser bara på den lilla vägbit som pilgrimens fötter går på.

Den gudomliga vägledningens lag är "steg för steg." Den som bär en lykta på en landsväg om natten, ser bara ett steg framför sig. Om han tar det steget, bär han sin lykta framåt och gör ett nytt steg synligt. I längden så når han sin destination på ett säkert sätt, utan att någonsin kliva in i mörker. Hela vägen har gjorts synlig för honom, men bara ett steg åt gången. Detta illustrerar den vanliga sättet Gud leder oss på.

Om det är såhär Gud vägleder oss, borde det aldrig vara svårt för oss att finna vår uppgift. Den ligger aldrig långt borta, oåtkomlig för oss - utan är alltid i närheten. Den ligger aldrig utom synhåll, i mörkret, för Gud ger oss aldrig en uppgift där vi inte kan se den. Vad vi tror kan vara vår uppgift, men som fortfarande ligger gömt och osäkert, är inte ännu vår uppgift, vad det än må vara en liten bit längre fram. Uppgiften för stunden är alltid klar och det är så långt som vi behöver tänka; för när vi gör det lilla som är tydligt, kommer vi bära fram ljuset, och det kommer lysa upp nästa steg för nästa stund.

Jesus sa "Den som följer mig kommer inte vandra i mörker." Prompt, oifrågasättande, tvivellöst, efterföljande av Kristus - tar bort all rådlöshet ur det kristna livet och ger oavbruten frid. Det finns inte ett ögonblick utan dess plikt; och om vi lever nära Kristus och följer Honom noga, kommer vi aldrig lämnas ovetande om vad Han vill att vi ska göra.

Vår dagliga bön bör vara: Gör mina steg fasta genom ditt tal, låt ingen synd bli mig övermäktig. (Psaltaren 119:133 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska