Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 5 april 2012

Att vittna ärligt

Ärlighet varar längst när man är ute och evangeliserar och vittnar. Vad håller vi på med? Gör vi det för att det är ett roligt sätt att spendera dagen på, eller för att vi främst vill ära Gud och att folk ska bli räddade från Helvetet?

Ray Comforts undervisning om evangelisation är den bästa jag vet. Den ger ett bra sätt för oss att veta hur vi kan dela Lagen och Evangeliet när vi vittnar.

Det bibliska sättet att visa en syndare Guds kärlek är att visa henne hur stor hennes synd är och sedan visa henne Guds otroliga nåd i Kristus. När du använder Lagen för att visa världen deras sanna tillstånd, var beredd på att syndare kommer tacka dig. För första gången i sina liv kommer de se det kristna budskapet som ett uttryck för kärlek och omtanke för deras eviga väl, snarare än att bara konvertera folk för en bättre livsstil här på jorden.
Översatt från Ray Comforts The Evidence Bible
Jag har faktiskt varit med om flera gånger då folk har tackat mig för att jag rätt upp och ner ärligt berättat för dem hur det ligger till. Visat att de är syndare enligt Guds Lag och på väg till Helvetet, men att det finns räddning. Inget smygande, eller att försöka undvika de "jobbigare" delarna.

Några fler råd, från Paul Washer: