Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 27 april 2012

Några saker om kalvinismen


När man pratar om kalvinism så finns det många olika uppfattningar och även en del felaktiga uppfattningar. Här finns en bra lista över några saker som försöker reda upp en del missförstånd. Den har varit till hjälp för mig att förstå en del saker. Listan är inte avsedd för att argumentera för lärorna utan endast reda upp missförstånd och därmed undvika förvirring och pajkastning när man pratar om kalvinism. Några utvalda punkter ur listan (fritt översatt med några förtydligande tillägg):

5) Kalvinister tror faktiskt på människans ansvar, men förnekar att hon har förmåga att omvända sig och tro evangelium. De två orden ansvar och förmåga är inte synonymer. Kalvinister tror att människans oförmåga att omvända sig och tro är orsakad av hennes egen synd - och inte av något Gud tvingat på henne.

6) Kalvinister tror inte att människor är marionettdockor, träkubbar eller robotar, utan ansvariga människor, och behandlas som ansvariga människor av Gud, även om de är fallna.

7) Kalvinister är inte fatalister. Kalvinister tror att Gud förordnat medlen så väl som målet. De tror alltså att evangelisation är medlet - sättet - som Gud använder för att uppfylla Sin avsikt - målet - att frälsa de utvalda. Det är inte sant att säga att kalvinister tror att Gud frälser folk utanför evangeliet. Kalvinister tror på bön. (När jag trodde på att människan skulle bli frälst "av fri vilja" och att Gud "inte tränger Sig på någon" var det ett hinder för mig att be till Gud för folks frälsning, däremot.)

8 ) Kalvinister tror faktiskt att det är människors skyldighet att omvända sig och tro evangelium. Här är vi oense med "hyper-kalvinisterna."

9) Kalvinister tror faktiskt att evangeliet (för att citera Calvins kommentar till Jesaja 54:13) ska predikas urskillningslöst både för de utvalda och för de förkastade. Här är en annan punkt där vi är oense med hyperkalvinisterna.

10) Kalvinister begränsar inte värdet eller förtjänsten eller värdigheten i Kristi blod. Men de begränsar blodets avsikt från att frälsa någon annan än de utvalda. Vi nöjer oss (liksom Calvin) med påståendet att Kristi blod var tillräckligt för hela världen men endast avsett för de utvalda.

11) Kalvinister tror inte att människor blir fördömda utan någon hänvisning till deras synd. Gud går förbi och lämnar vissa i deras synder, det är inte samma sak som att Gud skulle fördöma folk bara genom att "bestämma" det. (Tänk på att Gud är inte skyldig att rädda någon syndare alls utan Han kan helt rättvist kasta alla direkt i Helvetet redan nu. Ändå har Han genom Sin fria nåd valt att rädda många!)

15) Kalvinister tror inte att människor släpas sparkande och skrikande (mot deras vilja) oemotståndligt till Kristus. Irresistable Grace - oemotståndlig nåd, innebär även att Gud i frälsningen ändrar på människans vilja, så att de vill komma till Honom. Ingen kom till Kristus motvilligt eller ångrar att hon förts till Honom.

16) Kalvinister tror inte att det finns själar där ute som vill bli frälsta men inte får det eftersom de inte är utvalda. Ingen vill lämna sin synd och komma till Gud och bli frälst, om inte Gud ändrar deras vilja, se 15 ovan.

17) Eftersom kalvinister inte har tillgång till Livets Bok som tillhör Lammet, ser vi alla människor som potentiellt utvalda och predikar evangelium för dem.

18) Kalvinister tror på Unconditional Election - villkorslös utkorelse - men inte på villkorslös frälsning. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike (Joh 3:3) Den som inte omvänder sig, kommer att gå under (Luk 13:3). "Omvänd er..." osv, allt detta är villkor för frälsning.

19) Kalvinister tror att pånyttfödelsen föregår och automatiskt och omedelbart frambringar tro på Kristus. Vi rör inte ihop termen pånyttfödelse med rättfärdiggörelse eller frälsning. Guds Ande pånyttföder den utvalde syndaren och gör så att hon kan överge döden i sin synd och villigt omfamna Kristus och så bli rättfärdig genom tro och frälst för evigheten. Pånyttfödelse är alltså inte synonymt med rättfärdiggörelse eller frälsning.

20) Perseverance of the Saints - de heligas uthållighet - betyder inte att kalvinister tror att de måste hänga fast för glatta livet utan att Guds bevarande kraft är där. Det betyder helt enkelt att vi tror att den kristne kommer visas vara en segrare enligt 1 Joh 5:4-5, m m.

21) Vissa kalvinister använder frasen Particular Redemption - särskild återlösning - i motsats till Limited Atonement - begränsad försoning - för de ser hur den som tror på allmän försoning också kan sägas begränsa försoningen, fast bara på ett annat sätt, d v s den kommer inte att försona alla fast den avsågs försona alla.

22) Kalvinister tror inte att Jean Calvin är ofelbar. Metodister tror ju inte heller att John Wesley är ofelbar och dispensationalister tror inte heller att Scofield eller John Darby har sista ordet.

23) Samtidigt som kalvinister tror att frälsande tro och omvändelse är Guds gåvor till de utvalda, tror de inte att Gud utövar tron åt dem eller "omvänder dem" åt dem. Den utvalde syndaren, som satts i stånd av Guds kraft, omvänder sig faktiskt och tror själv.

24) Även om det inte kan finnas någon verklig medelväg mellan kalvinistens position och icke-kalvinistens, tror ändå de flesta kalvinister att båda sidor verkligen predikar evangeliet. Trots våra olikheter i fråga om många av detaljerna, predikar man verkligen evangeliet, om man predikar att Kristus dog för de ogudaktiga och att verket var tillräckligt att frälsa vem som än omvänder sig och tror. Vi gläds i John Wesleys evangelieförkunnelse precis lika mycket som George Whitefields, men naturligtvis skulle vi anse Whitefield vara den bättre teologen.

25) Det är skillnad mellan en paradox och en motsägelse. Vi vet att Gud är suverän, ändå är människan fri att följa maningarna i hennes egen vilja. Det är inte en motsägelse utan en paradox, var de två linjerna möts kan vi inte säga. Ovetande om detta är möjligt på grund av 5 Mos 29:29

26) Kalvinister tror att även syndiga handlingar är förordnade av Gud (Ef 1:11/Ords 16:4) - det innebär att händelsen säkert kommer inträffa men inte av tvång. Detta friar Gud från att vara syndens upphov. Detta synsätt förklarar bäst korset (Apg 2:23/4:27-28/Luk 22:22)

Se även:
Om Kalvinismen Stämmer, Varför Evangelisera?
Amazing Grace (om kalvinismens teologi och historia)del 1, 2, 3
Guds juveler hittar man ofta nedgrävda i det värsta snusk!
..