Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 15 april 2012

Du säger att du vill bli som Kristus (J.R. Miller, 1895)

Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
(Matteusevangeliet 20:28)

Fotokonsten är nu så perfekt att hela bilden av en stor tidning kan tas i en så liten miniatyr att den kan bäras i ett litet smycke samtidigt som varje bokstav och punkt är perfekt.

På samma sätt fotograferas Kristi liv i en liten fras "inte för att bli tjänad - utan för att tjäna."

Han kom inte för att bli tjänad; om detta varit Hans mål hade Han aldrig lämnat himlens härlighet, där Han inte saknade något, där änglar prisade Honom och tjänade Honom. Han kom för att tjäna. Han gick omkring och gjorde gott. Han glömde helt Sig själv. Han tjänade alla Han mötte som ville ha Hans tjänst. Till sist gav Han sitt liv i den största tjänsten - att ge det som ett syndaförsonande offer för andra. Han kom inte för att bli tjänad - utan för att tjäna.

Du säger att du vill bli som Kristus. Du ber Honom att inpränta Sin egen bild på ditt hjärta. Så, här är bilden! Det är ingen vag dröm om perfektion som vi ska tänka på när vi ber om att bli gjorda lika Kristus. De katolska munkarna trodde att de blev som Kristus när de gick ut i vildmarken, bort från människor, för att leva i kalla celler. Men det är inte vad denna bild antyder. "Att tjäna" - det är det Kristuslika! Istället för att fly bort från världen - ska vi leva bland människor, för att tjäna dem, söka att välsigna dem, att göra gott mot dem, att ge våra liv för dem!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska