Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 2 april 2012

Påskens förebilder

Påskens förebilder (2 Mos 12:1-13)

Predikan 2012-04-01 (Inte ett aprilskämt)

http://gibk.se
Relaterat