Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 25 april 2012

Musse Pigg-guden

Jeff Noblit om den ytliga, människocentrerade Musse Pigg-guden som genomsyrar landet..."Hjälpte det din självkänsla? Behöver du Joel Osteen nu?"

Här kan du se hela predikan med svensk text