Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 1 april 2012

Kristi Ämbeten (James Smith, 1802-1862)

Om vi ser på Kristi ämbeten - får det våra hjärtan att älska Honom mer.

Han är en profet, som...
  lär de okunniga,
  leder de blinda, 
  och gör de dåraktiga visa
Han...
  avslöjar Faderns sinne, 
  öppnar det eviga förbundet, 
  och lär allt Sitt folk att gå med vinst.
Han är en präst, som...
  sonar för de skyldiga, 
  försonar de som är fiender, 
  och medlar å överträdares vägnar.
Han...
  tillfredsställer rättvisan,
  förstorar barmhärtigheten, 
  och för en helig Gud och orenade syndare in i en ärbar förening.
Han är en kung, och som sådan...
  tar Han emot de missnöjda, 
  härskar över oräkneliga botfärdiga brottslingar, 
  och försvarar alla Sina undersåtar från fara.
Hans makt är allsmäktig,
Hans resurser är gränslösa,
Hans styre är fredligt, och
alla stadgar i Hans kungarike är visa, barmhärtiga och rättvisa.

Han är också vår make - som älskar, vårdar och ärar Sin älskade blodköpta brud. Han...
  älskar henne som Han älskar Sig själv, 
  behandlar henne med obeskrivlig vänlighet, 
  och kommer inte låta något skilja henne från Hans kärlek.
(Min översättning)
Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska