Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 8 april 2012

Du har låtit nyckeln rosta (John MacDuff, 1818-1895)

Han bad hela natten till Gud.
Lukasevangeliet 6:12

Jesus var en "bönemänniska" med eftertryck. Anden var "utgjuten över Honom utan mått" - ändå så bad Han! Han var visheten förkroppsligad "och behövde ingen som undervisade Honom" - ändå bad Han! Han var oändlig i Sin makt och gränslös i tillgångar - ändå bad Han! Hur djupt heliga är Hans andäktiga minnen som svävar runt Olivbergets och Tiberias strand i ensamhet! Han tycktes ofta göra natten till dag - att lösa in stunder för bön, hellre än att förlora denna välsignade förmån.

Alla Hans offentliga handlingar hade helgats med bön - Hans dop, Hans förklaring, Hans mirakler, Hans vånda, Hans död. Han andades ut Sitt liv i bön. "Hans sista andetag," säger Philip Henry, "var ett bedjande andetag."

Hur ljuvligt det är att tänka sig, om att ha gemenskap med Gud - att Jesus drack i just denna bäck! Han helgade det böjda knät och den tysta kammaren. Han uppfriskade Sin borttynande ande vid just samma stora Källsprång, som vi får liv från, men död om vi överger den.

Läsare! Klagar du över din slöa ande, din stapplande tro, dina ojämna känslor, din ljumma kärlek? Kan du inte spåra mycket av det du gråter över - till en inte så ofta besökt bönekammare? Du är utestängd från skatterna - eftersom du har låtit nyckeln rosta! Dina händer hänger ned - för att de slutat vara upplyfta i bön. Utan bön! Detta är...
- pilgrimmen utan en stav;
- sjömannen utan en kompass;
- soldaten som går i strid obeväpnad!

Se upp för att uppmuntra det som gör bönen oemottaglig - att gå in i Guds audienssal med befläckade kläder, att världens buller följer efter dig, att dess distraherande tankar ohämmat svävar över din ande. Är du förvånad över att det levande vattnet vägrar flöda genom tilltäppta kanaler, eller det himmelska ljuset att tränga igenom dunkla ångor?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska