Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 18 april 2012

Korsets Verkliga Betydelse (Paul Washer)

Det finns många "kristna" hemsidor, och bloggar, där ute där man får leta länge för att om möjligt hitta någon verklig framställning av Evangeliet. Korset. Man har andra hjärtefrågor som har överhanden. Frågor som fått ta utrymmet från det som Paulus sa var det enda han ville veta av: Kristi kors.

Efter ett tag tappar vi intresset för de saker som är som mest häpnadsväckande första gången vi ser det. Saker blir lätt klichéer. "Jag älskar Jesus." "WWJD." "Jesus dog."

Jesus dog. Denna sanning bör krossa våra hjärtan i tusen bitar när vi förstår den verkliga betydelsen av detta. Det bör upprymma oss alla med tillbedjan. Detta bör kristna bloggar fyllas med.

Men, har man då hört den verkliga betydelsen av det? Jesu lidande var inte bara den utvärtes synliga tortyren tillfogad av romarna. Det var inte det som betalade för våra synder. Det var det att Gud krossade Honom med den fulla kraften i Sin allsmäktiga och stränga vrede. Vrede som skulle ta oss var sin evighet i Helvetet att lida och aldrig bli färdiga att betala eftersom vi inte är tillräckligt värdiga. Men Jesus är oändligt värdefull och betalade på en gång fullt ut för mångas synder.

Gud kan inte låta synden gå ostraffad. Gud är helig, rättvis och kärleksfull. Gensvaret från denna heliga, rättvisa och kärleksfulla Gud, på synden, är vrede. Ja!! - det är viktigt att komma ihåg att även Guds kärlek är med i beräkningen, fast många tafatt försöker få det till att Guds kärlek ska tala emot läran om Helvetet. För om någon oförrättar någon du älskar, då blir du arg. Och Guds kärlek är så stor, därför blir Han så fruktansvärt arg och antänder en helvetets eld. Den perfekta, rättvisa, stränga vreden och hatet mot ondskan och onda män.

Problemet är att en rättvis Gud inte bara kan förlåta folk. Du är en brottsling som brutit alla Guds lagar. Det enda en rättvis Gud bör göra är att omedelbart döda, döma och kasta dig ner i Helvetet.

För att Gud ska kunna ta några av dessa onda män och förlåta dem, måste något annat göras.Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
(Hebreerbrevet 9:22 SFB)

Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.
(Hebreerbrevet 9:27-28 SFB)

|||||