Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 12 april 2012

Jag skäms inte för det SANNA Evangeliet. (Paul Washer)

Ett annat klipp ur en predikan som kommit av Guds nåd som verkar genom Paul Washer.

"Jag skäms inte för evangelium." Romarbrevet 1:16Vi lever i en tid där man tror att för att vara relevant för kulturen måste man vara som kulturen. Där man tror att man måste anpassa Evangeliet till kulturen.

Evangeliet har kraft inte för att det är godtagbart för köttsliga människor, utan för att det är en stötesten för dem.

Paulus predikade i en tid av judisk mytologi och grekisk filosofi. Som motsade allting i Evangeliet. Paulus sågs som en galning.

Vi måste vara villiga att gå med vår mästare att vara en stötesten. Att predika Kristus korsfäst på ett sådant sätt att Gud Allsmäktig blir upphöjd och människan ödmjukad. Så att när de lär sig att förakta sig själva, värderar de Evangeliet och blir frälsta.

Det värsta som kan hända en predikant och en församling, är att bli civiliserade och respektabla. För i det ligger ingen kraft.

Relaterat