Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 19 maj 2012

Bok i brevlådan: "Himlen finns på riktigt"

Igår fick vi en bok i brevlådan som heter Himlen finns på riktigt med en medföljande lapp om boken från de som skickat ut den. Boken har delats ut till tre tusen hushåll i Torslanda av "några kristna i [min] närhet." Närmare bestämt så är det Torslanda Kristna Kulturcenter. Jag vill inte verka otacksam och tvivlar inte på att de är välmenande. De vill nå ut med budskapet. Men som man säger är vägen till Helvetet kantad av goda avsikter och jag vill, i all min ovärdighet, ifrågasätta om det var klokt att skicka ut den.

Jag ska inte bestämma mig på förtid, har endast skummat igenom några spridda kapitel av boken och gått efter kapitlens namn om jag skulle hitta något av substans eller något som talar även om Helvetet och hur man kommer till Himlen (varför skicka runt en bok om Himlen till folk varav de flesta ändå inte kommer att komma dit, liksom...) men har inte hittat något sånt. Jag tror jag främst vill döma boken efter hur den framställer Evangeliet, om den nu gör det. Men om historien som sådan är sann tvivlar jag på. Det finns många böcker tidigare som talat om Himlen av folk som säger sig ha besökt där och de tenderar att inte stämma överens med varandra och inte heller med Bibeln, som är vårt yttersta rättesnöre. Jag undrar även varför inte Bibeln räcker, och dessa böcker då kan ses som en attack på Bibelns tillräcklighet.

En sak som gör att dessa skildringar av himlabesök skulle kunna avfärdas som obibliska på direkten är det att Paulus berättar att han besökt Himlen en gång och kommit tillbaka. Själv så kunde och fick han inte avslöja så mycket detaljer om vad han såg där och det var inget han ville skryta om eller skriva böcker och tjäna pengar på:
Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. - Jag vet att den mannen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det - att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig.
(2Ko 12:1-7 SFB)

Andreas på Vakna Sverige räknar också upp några ställen Himlen finns på riktigt inte stämmer med Bibeln:
I boken lämnas vissa tveksamma uppgifter från pojken Coltons besök i himlen. Bland annat påstår sig Colton ha sett Herrens häst, den var i regnbågens färger (den är vit i Skriften), vidare att alla människor hade vingar i himlen, alla utom Jesus själv. Något sådant stöd finner vi inte i bibeln.

Själv när jag såg på de bibelverser som fanns i boken till en del som skulle stödjas så var de rätt så lösryckta och handlade inte om det som de ville stödja.

Personligen, om jag hade skickat ut en sån här bok så skulle jag skickat ut boken 23 minuter i Helvetet istället, som finns utgiven på svenska av samma bokförlag som gett ut denna bok om jag inte minns fel. Jag har endast lyssnat till föredraget av den och Bill Wiese skildrar hur han upplevde Helvetets fasor på ett så levande och skräckinjagande sätt som aldrig kan vara onyttigt oavsett om den är på riktigt eller ej, och bäst av allt så hade han en riktig presentation av Lagen, Evangeliet, omvändelse och behovet av frälsning.

Som Leonard Ravenhill sagt: "Den här generationen behöver sig ett dop i gammal hederlig svavelpredikan." --- dvs inte en bok om Himlen.