Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 maj 2012

Sista kvällen var Sam på "The Fighting Rooster" (James Smith, 1858)

"Gud är barmhärtig!" sa gamla fru Jenkins när hon kom från begravningskapellet där fulle Sam Voller just lagts fram. Sista kvällen var Sam på "The Fighting Rooster" och drack för mycket öl, sedan bråkade han, ett slagsmål följde, och Sam fick ett olyckligt slag - och nu har han gått för att visa sig inför sin Skapare, för att avlägga räkenskap för gärningarna!

Ja, fru Jenkins, Gud är barmhärtig - men inte alltid. Gud är barmhärtig - men inte mot alla. Det fanns ingen barmhärtighet för de ogudaktigas värld, som gick under i syndafloden. Inte heller fanns någon barmhärtighet för Sodom och Gomorra, som förtärdes av eld från himlen.

Inte heller kan vi se, även om vi inte önskar döma strängt över våra stackars medvarelser, hur det skulle finnas barmhärtighet för Sam - som levde i synd, dog i synd, och dog som följd av sin synd. "Den som bekänner och överger sin synd - kommer att finna barmhärtighet;" men hur kan han hoppas på barmhärtighet - som förhärdar sig i synden, och förblir i den tills han åkallas att visa sig inför Gud för att avlägga räkenskap för den?

"Det finns barmhärtighet hos Gud - så att man ska frukta honom," inte så att man kan strunta i Honom, och förolämpa Honom rakt i ansiktet!

Barmhärtighet kan nu fås av vem som än, och alla, som söker den. Men Herren, som nu är så barmhärtig och full av nåd - kommer så småningom att uppenbara Sin vredgade harm; och säga till de som nu vägrar att komma när Han kallar dem: "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är förberedd för djävulen och hans änglar!" Fruktansvärda ord - framkallade genom att man förblir i synd, och som vållar en fruktansvärd undergång! Måtte ingen som läser dessa rader någonsin utstå hoten som finns i dem!

Förgäves efter nåd de tigger
I sjö av eld och brand de ligger
De kastas utav böljande lågor
Förlorade - i eviga plågor!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska