Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 21 maj 2012

Rut 1:1-22 Varför tuktar Gud oss och låter oss lida?

Nu är Daniel Norén klar med att ha predikat igenom Efesierbrevet och har börjat på Ruts bok:mp3 finns här