Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 2 maj 2012

Doug Pagitt Förnekar Helvetesläran

Doug Pagitt är en ledare inom det s k "emerging church" (andra mer Sverige-kända "emergenter" inom rörelsen är Rob Bell - som jag skrivit om här - och Brian McLaren.) I klippen nedan från en intervju på Way of the Master Radio (WOTMR, numera Wretched Radio) förnekar Doug Pagitt att helvetet är en plats. Det framkommer även att Doug Pagitt är universalist och gnostiker. Detta är vad som händer när man avlägsnar sig från Bibelns auktoritet och vad som hänt genom emerging church.

Här är en kommentar av WOTMR/Wretcheds programledare Todd Friel om huruvida Pagitt är en villolärare eller ej tillsammans med andra "emergenter". Några saker han skriver (översatt):

Till skillnad från våra kära kyrkofäder är vi rädda att stämpla någon som villolärare. Med rätta. Att stämpla någon som villolärare är att stämpla dem som anathema; fördömda.

Att vara oense om icke-väsentliga frågor (andens gåvor, nattvarden, dopsätt, osv) är en hälsosam invärtes debatt som låter oss "vara ense om att vara oense" och fortfarande uppehålla gemenskap. Att vara oense över väsentliga frågor (som de fem "allena") är en annan fråga.

Om en lärare förvrider Guds Faderns, Sonens och Helige Andens karaktär och väsen, frälsning av nåd allena genom tron allena, eller inte håller Bibeln för att vara det ofelbara, felfria, inspirerade Guds Ord, kan vi inte ha gemenskap med den personen. Då är de minsann anathema.

Att be en emergent ledare att definiera rättfärdiggörelsen är som att spika fast honung mot ett träd. Pastor Pagitt är så tydlig han klarar med att det inte finns något helvete och att Gud kommer handla likadant med goda buddhister och muslimer som med kristna.

Jag rekommenderar förövrigt att lyssna på Wretched Radio dagligen så lär man sig mycket om Bibeln. :) Det går att lyssna på hemsidan och sänds 21:00-23:00 svensk tid.

..