Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 6 maj 2012

Vanhelgandets synd (Octavius Winslow, 1861)

Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.
(Jesaja 66:2)

Ack! hur ofta vanhelgandets synd förekommer även bland vissa bekännande kristna! Den tarvliga behandlingen man ofta har med heliga ord, det lättsamma och vanvördiga sättet som heliga fraser används, den köttsliga behandlingen som man ofta har med ord i Skriften själv, blandningen med fåfängt samtal och Bibelns språkbruk, och vad man tänker ut för vitsar på bekostnad av Guds heliga Ord. Dessa är synder som förekommer mer och större än, kanske, många som förförts in i sitt dåd vet om!

Vi kan knappt förstå något som bedrövar den helige Ande mer - än hur vissa handskas med Hans inspirerade Ord. Inte heller är den låga andlighet som detta högtidliga slarvande med Bibeln avslöjar, mindre smärtsam.

Ett himmelskt sinne kommer att vaka över Guds Ords helighet och renhet med helig svartsjuka! Hur kan det vara annorlunda? Den troende står i skuld till Bibeln, förmedlingen av Guds sanning, för sitt uppväckande, för sin frälsning, och för sin tröst! Att slarva, då, med detta heliga Ord, att citera det lättvindigt, att tala vanvördigt om det, att profant gyckla med det - lär vara ett brott, som skulle få ett sinne, som är lagrat med med dess dyrbara skatter, och genomsyrat av dess helgade ande - att rygga tillbaka med helig fasa!

Åh, akta dig, läsare, hur du leker med, eller slarvar med Guds heliga Skrifter! Åh, det är fruktansvärt att citera Guds heliga Ord med lekfulla läppar, att vidröra det med ohelgade händer!

Mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte.
(Psaltaren 119:161-162)

(Red anm: Det är verkligen beklagligt, att många bekännande kristna använder Guds heliga Ord för att underhålla andra med "bibelskämt" och på andra slarviga och vanvördiga sätt. Mycket av dagens pseudokristna musik, filmer och litteratur, använder Guds Ord på ett lättvindigt sätt, om inte på ett rent av profant och vanhelgande sätt.)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska