Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 14 maj 2012

Jesusmanifestationen. Och en utmaning!

(Utmaningen kommer sist i inlägget.) Jag har tidigare år skrivit om Jesusmanifestationen och jag står kvar vid vad jag tyckte då. Mycket mer har jag inte att säga om det:

Vad är en "Jesusmanifestation?"

Domen över Jesusmanifestationen

Ett bibelord att lägga till:

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
(Mat 6:5 SFB)

Detta kan man säga ganska tydligt att Jesusmanifestationen är. Rent hyckleri. Många kommer dit, och de har bön på gatorna och visar hur duktiga de är sinsemellan, de får kort tagna på sig och hamnar i tidningar och bloggar. Vi som inte kommer dit är andraklassens himmelsmedborgare. B-laget. Även om vi inte kan se var det står i Bibeln att ha Jesusmanifestationer, så är vi enligt dem inte lika lydiga, inte lika hängivna kristna, som dem.

Det är vettigt att fråga sig vilken Jesus som manifesteras också. Det Enda Sanna Evangeliets Jesus, eller en Jesus enligt ett annat evangelium? Det faktum att t ex katoliker och ortodoxa också är med säger ju en hel del. Dessa har nämligen uppenbart och historiskt sett haft falska evangelia. Det faktum att protestantiska, frikyrkor & C:o nu ger sig i lag med dessa som har falska evangelier för att manifestera Jesus, visar ju starkt på det att de själva har falska evangelier och falska Jesus. Det Sanna Evangeliet kompromissar inte med andra, felaktiga budskap (Gal 1:8) Det visar att de har noll koll på vad Evangelium är och vem Jesus är.

Bloggen Vakna Sverige hade en väldigt bra genomgång inför jesusmanifestationen om katolska kyrkans falskheter: Därför hade Jesus inte deltagit i Jesusmanifestationen

Utmaning: bevisa mig fel

Vill ni bevisa mig fel, att Jesusmanifestationen verkligen var bra och burit god frukt? Här kommer utmaningen:

Ta fram 10 icke-troende, som sett Jesusmanifestationen. De behöver inte ha blivit frälsta under Jesusmanifestationen alltså, det är Guds sak att frälsa vem Han vill, men vår sak är att predika Evangelium. Om Jesusmanifestationen verkligen varit en manifestation av Jesus så har definitivt evangelieförkunnelse varit med. Eftersom Evangeliet handlar om Jesus. För att visa att Jesusmanifestationen alltså har lyckats med att manifestera Jesus ska de visa att de har presenterat Evangelium för icke-troende. Detta är vad de icke-troende ska göra: De ska berätta Evangeliet som de hört. Om Evangeliet som de berättar att de hört är det sanna Evangeliet, så ska jag omvända mig i säck och aska och tycka att Jesusmanifestationen var bra.

Lycka till!