Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 10 maj 2012

Förenade För Evangelium 2012 1 & 2

Förra helgen var jag på konferensen Förenade För Evangelium 2012. Temat för konferensen i år var Evangelium och lärjungaskap.

Predikningarna filmades och snart är alla uppe. Allt som allt var det 4 predikningar. Här är de två första:

En lärjunge enligt Jesus (David Bergmark)(mp3 finns här)

Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? (Daniel Norén)(mp3 finns här)