Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 maj 2012

Fattige Jack! (James Smith 1858)

För några år sedan behagade den Helige Ande att göra en frälsande förändring i hjärtat på en fattig sjöman till sjöss. Jack visste inget om riktig religion, inte heller hade han någon ombord med sig som han kunde öppna sitt sinne för. Överbevisad om synd, rädd för helvetet - han var skrämd och alarmerad, och visste inte vad han skulle göra. Han bad, fick en Bibel, läste den och sjönk ännu djupare i själslig nöd. Efter ett tag togs allt hopp om att han skulle kunna bli frälst bort, och självförtvivlan grep honom. Han ansåg att hans fall var särskilt och nu frestades han att dränka sina övertygelser i den berusande bägaren, och sedan avsluta sitt miserabla liv i självmord.

Efter ett tag, när han hållit på i dessa djupa förtvivlans vatten under en tid, så uppenbarade den Helige Ande för hans själ, att Jesus är en mäktig och villig Frälsare; och efter att han gett sig helt åt Jesus för att bli frälst helt av honom - fann han frid med Gud och fylldes med outsäglig glädje.

Vid detta sinnestillstånd nådde han hamnen och snart frågade han var han kunde höra Evangeliet. Han hänvisades till en plats för tillbedjan, där en vän till mig predikade. När Jack kom in, var han idel öra och öga. Den första psalmen var full av Kristus, och fattige Jack kände sitt hjärta svälla. I bönen, verkade pastorn tala just till vad Jacks själ kände. Så ljuvlig som den första psalmen var - så verkade den andra ännu ljuvligare, och tårarna rann nedför fattige Jacks kinder!

Efter ett tag reste sig pastorn för att tillkännage sin text, som var Kolosserbevet 3:11, och han fäste sina ögon på den fattige sjömannen - och uttalade med eftertryck orden: "Kristus är allt!" När pastorn än en gång sa "Kristus är allt!" Kunde inte Jack hålla sig längre, och för full hals ropade Jack - "Och fattige Jack är ingenting alls!"

Detta var bara den fattige sjömannens religion - "Jesus Kristus är allt i alla - och fattige Jack är ingenting alls!" Och detta är religionen för alla som är undervisade av Gud!

Den Helige Andes verk har en tvåfaldig tendens - att ödmjuka syndaren, och upphöja Frälsaren! Och just i proportion som vi blir undervisade av Guds Ande, kommer vi att ha låga tankar om oss själva - och höga tankar om Kristus. Medan syndaren sjunker - höjs Frälsaren i hans värdering.

Kristus är allt som syndaren behöver - och allt som den helige begär. Han är en fullkomlig Frälsare och en oändlig tilldelning. Kristus har allt, och ger allt som vi kan behöva; hans blod skaffar vår förlåtelse, hans rättfärdighet säkrar vår rättfärdiggörelse, hans Ande helgar vår natur, och hans fullhet förser oss med allt vi behöver! Han passar precis för syndaren, och syndaren är precis lämpad för honom Han älskar att frälsa, att frälsa fritt, att frälsa fullkomligt och att frälsa för evigt; och syndaren som är undervisad av Gud, känner att han behöver just en sådan Frälsare. Och detta gör Evangeliet så ljuvligt och dyrbart för alla sant överbevisade syndare, eftersom det förkunnar som om det kommer ifrån Guds mun, att Herren Jesus är en fullkomlig Frälsare - en närvarande Frälsare - en villig Frälsare - som aldrig har - och aldrig kommer att ha - kastat ut någon som kommer till honom.

Läsare, är du verkligen frälst? Om så är fallet - är din religion likadan som fattige Jacks, och du kan säga:
"Jag är en fattig syndare och ingenting alls,
Och Jesus Kristus är allt i alla!"

Du måste föras till detta - innan du kan bli frälst, för frälsning är helt av nåd, och endast nåd frälser den ovärdige. Nåd frälser dig, om du känner att du är förlorad och oförmögen att göra någonting för din egen frälsning, och är villig att bli frälst av nåd genom enkel tro på Kristus. Vem som helst kan bli frälst på detta sätt - men det finns ingen möjlighet att bli frälst på något annat sätt; för det finns inget annat namn under himlen som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. "Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst!" För "Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte lyder Sonen kommer inte se livet, för Guds vrede förblir över honom!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska