Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 20 maj 2012

Sannerligen, självaste djävlarna kommer hånskratta i evighet åt denna syndare! (James Smith, 1858)

Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
(1 Johannesbrevet 5:11)

Vilken underbar uppvisning av gudomlig välvilja detta är! Vilken extraordinär utställning av suverän kärlek - till upproriska syndare som vi är!

"Men ni vill inte komma till mig för att få liv." (Johannesevangeliet 5:40) De som avvisar Kristus är otacksamma, oursäktliga och begår självmord. Hur kan vi riktigt föreställa oss svärtan i den otacksamhet som vägrar komma till Jesus för att få evigt liv! Sannerligen, sannerligen, ingen kan tycka synd om syndaren som dör för att han inte vill få förlåtelse - för att han inte vill ha evigt liv!

Syndare, om du går under - så är du en självmördare! Du dör för din egen hand! Du dör för att du inte vill komma till Jesus, och få evigt liv. Sådant uppförande måste säkerligen vara oursäktligt. Sannerligen, självaste djävlarna kommer hånskratta i evighet åt denna syndare, som kommer till helvetet trots att han hört ljudet från det eviga evangeliet.
Han ville inte ha evigt liv!
Han ville inte komma till himlen!
Där fanns porten - men han ville inte gå igenom den.
Där fanns vägen - men han ville inte resa på den.
Där fanns erbjudandet om evigt liv - men han ville inte få det.
Han ville komma till helvetet.
Han var bestämd att göra det.
Han valde döden och fördömelsen på sin irrfärd.
Han ville inte bli stoppad, varken av den gudomliga barmhärtighetens inbjudan, eller hotet av gudomlig vrede!

Inget erbjudande om evigt liv gjordes någonsin till djävlarna, efter att de fallit; så, de är ju mer ursäktbara på sätt och vis än den syndare som går under för att han inte vill komma till Jesus och få liv.

Vilken tanke detta är! Det finns en enormitet kring synden att förkasta evigt liv av Kristus - som inte ens finns i djävlarnas synd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska