Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 24 maj 2012

Predikar för getter.

Ordet pastor är latin och betyder herde. Begreppet "herde" används i Bibeln av Jesus då Han säger Sig vara den gode herden (latin: pastor bonus Joh 10). Och fåren som herden har är Hans folk, de kristna. Sedan ger Jesus, i slutet av Johannesevangeliet, herdens uppdrag till Petrus att föra fåren på bete. Efesierbrevet 4 säger att Gud har gett bl a herdar till församlingen för att bygga upp och ge näring åt den så att den växer i kunskapen om Kristus, m m. Pastorns roll är alltså att värna om fåren, de kristna och uppbygga och undervisa församlingen i Guds Ord.

Problemet har idag blivit att de som ska vara pastorer för församlingen, håller sig till "getterna" istället. Getterna är också en bild som används i Bibeln för de som inte är kristna. När de icke-kristna besöker gudstjänsten så riktar man sig till dem istället och försöker anpassa sig till dem, hålla kvar dem med ett trevligt budskap som inte ska stöta dem så att de går ifrån (vilket innebär att det sällan får bli ett bibliskt budskap). (Obs: Man ska verkligen predika för de förlorade men då ska ju det vara det stötande Evangeliet, och det inte på gudstjänsten utan ute på gator och torg.) Resultatet av att gudstjänsten och undervisningen vattnas ur på detta sätt, blir att getterna äter sig feta medan fåren svälter ihjäl.

Detta upptänder, milt sagt, Guds vrede. (Se även: Allvarlig Varning till Djävulens Getaherdar).