Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 november 2012

Jona bok: Gud är allsmäktig

Det har "rasat en debatt" i "kristenheten" sista veckan om huruvida Jona bok skildrar en verklig händelse eller ska ses som enbart en påhittad saga fast med ett budskap från Gud i den.

Det är långa texter som har skrivits och jag har inte läst elelr satt mig in i debatten. Den som ifrågasatte Jona boks verklighet chockade många då han tydligen inte var en typisk liberalteolog utan en mer bibeltroende lärare på ett mer bibeltroende lärosäte.

Kanske är det en del "sagolika"/"overkliga" element som förekommer i Jona bok och som man inte gillar eller vill se som anledning att se det som en saga. Låt mig dock lägga fram sanningen och det mest logiska. Alla människor vet uppenbart att det finns en Skapare eftersom vi ser en skapelse. Finns det en Skapare så är det inte svårt för Honom att göra vad Han vill med Sin skapelse. Fråga Blizzard om de inte kan göra vad de vill i sina spel som de har skapat, som spelarna inte kan göra. Skaparen är med andra ord allsmäktig. Det är inte svårt för Gud att få en fisk att svälja en människa hel och spotta upp honom levande på land efter tre dagar. Det är inte svårt för Gud att få en ricinbuske att skjuta upp eller bli uppäten av maskar. Eller en buske i öknen att brinna utan att brinna upp. Det är inte svårt för Gud att vrida vår galax medurs.

Alice Cooper tror på Bibeln och säger samma sak i detta klipp. Han börjar just med att nämna Jona.

Det är många som säger att det är för svårt att tro på Bibeln för det händer underverk i den. Detta resonemang har aldrig för mig varit logiskt. Det är inte svårt att tro alls att en allsmäktig Gud kan göra allt. Detta är ju definitionen av allsmakt.

Vad är vitsen med att Jona bara skulle vara en påhittad saga men med ett budskap från Gud, om en del av budskapet är att Gud är allsmäktig? Om den ändå bara är påhittad försvinner ju själva grejen med att tala om Guds allsmakt... för om det ändå bara var en saga, då är det inte i verkligheten Gud som utfört allsmäktiga handlingar i den och då utgör den ingen grund för att tro eller se Guds allsmakt.

Gud har också rättigheten till oss alla och rätt att göra vad Han vill med Sin skapelse.

Här är en predikan om hur Jona bok framställer Gud som allsmäktig: