Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 5 oktober 2009

Meditera över HIMLEN!

(William Dyer, "Christ's Famous Titles")

Meditera ofta över dessa fyra stora ting:
Döden, som är ytterst oundviklig.
Domen, som är ytterst sträng.
Helvetet, som är ytterst sorgligt.
Himlen, som är ytterst ljuvlig.

Meditera över HIMLEN, som är ytterst glädjefull.

"Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse." Matt 25:34

"Bra, du gode och trogne tjänare. Gå in i din herres glädje! " Matt 25:21

Himlen är en plats där man glädjer sig åt all glädje!
I Himlen kommer det finnas:
lycka utan sorg,
ljus utan mörker,
sött utan beskt,
liv utan död,
vila utan arbete,
välstånd utan fattigdom!
Åh, vilken glädje som går in i den troende--när
den troende går in i sin Herres glädje!

Vem skulle inte . . .
arbeta för härligheten med den största arbetsamhet, och
vänta på härligheten med det största tålmodighet?

Åh, vilka härligheter som finns i härligheten!
Härlighetens troner,
härlighetens kronor,
härlighetens kärl,
en härlighetens vikt,
ett härlighetens rike!

Här på jorden--lägger Kristus sin nåd på sin maka!
Där i Himlen--lägger Han sin härlighet på sin maka!

I himlen är kronan gjord för dem, och
i Himlen ska kronan bäras av dem!

I detta liv har troende några bra saker--men
resten och det bästa sparas till det kommande livet!

Åh, herrar! meditera över Himlen, för meditation över Himlen kommer göra oss himmelska!

Himlen är inte bara en egendom utlovad av Kristus--utan en egendom köpt av Kristus!

När våra tankar och sinnen är i Himlen--då har vi Himlen på jorden!
Att vara I Kristus är Himlen härunder;
att vara MED Honom är Himlen därovan!

Det kan inte finnas något bättre för oss, än att vi är med den bäste bland varelser! "Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst" Fil 1:21

Om våra omständigheter nu vore så bra som möjligt--det är ändå Helvetet utan Kristus!
om våra omständigheter nu vore så dåliga som möjligt--det är ändå Himlen med Kristus!

"Jag skulle hellre vara i Helvetet med Kristus--än i Himlen utan Honom!" sade Luther.

Helvetet självt skulle vara Himlen--om Kristus var i det!
Himlen skulle vara Helvetet--om Kristus var utanför den!

Det som gör Himlen så fullt av glädje--är att det är utom all ängslan!
Det som gör Helvetet så fullt av skräck--är att det är bortom allt hopp!

Nådens kärl--kommer simma i härlighetens hav!

Vi kan tala om våra kronors storhet--men vi kommer aldrig känna vikten av våra kronor--förrän de sitter på våra huvuden!

Är du tillräckligt god för att komma till Himlen? Testa dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar