Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 juni 2011

Alla de heligas synder! (Thomas Brooks, 1608–1680)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
(Romarbrevet 8:28 SFB)

Alla lidanden och
alla frestelser, och
alla övergivenheter och
alla förtryck, och
alla motsättningar och
alla förföljelser
som drabbar en gudfruktig man - ska samverka till hans bästa.

Varje kors och
varje förlust, och
varje sjukdom -
som drabbar den helige mannen - ska samverka till hans bästa.

Varje knep,
varje snara,
varje svek,
varje listighet,
och varje företag Satan bedriver mot den helige mannen - ska samverka till hans bästa.

De ska alla bidra till att göra honom. . .
  mer ödmjuk,
  mer helig,
  mer himmelsk,
  mer andlig,
  mer trogen,
  mer fruktsam,
  mer vaksam.
All framgång - och all motgång,
all storm - och all stillhet,
allt bittert - allt sött,
varje kors - och varje bekvämlighet,
ska samverka till den helige mannens bästa.

När Gud ger nåd - ska det verka till hans bästa.

När Gud tar bort en nåd - ska det verka till hans bästa.

Ja, även alla de heligas fall och synder ska samverka till deras bästa.. Åh. . .
  vilken noggrannhet,
  vilken fruktan,
  vilken vaksamhet,
  vilken ömhet,
  vilken iver
som Gud väcker i Sina heligas själar, just genom deras fall! Åh vilket hat, vilken indignation och vilken avsky - som Gud väcker i hjärtat hos Sina barn mot synden - just genom att de faller i synd!

Åh vilken kärlek till Kristus,
vilken tacksamhet till Kristus,
vilken beundran för Kristus,
vilken fastklamring till Kristus,
vilken upphöjelse av Kristus
vilka bilder av Kristi nåd -
de heliga leds till, just genom deras fall!

Det är äran av Guds helighet, att. . .
  Han kan vända andliga sjukdomar - till heliga botemedel!
  Han kan vända själiskt gift - till himmelsk saft!
  Han kan undvika synd genom synd och bota fall med fall!
O kristen!
Även om vänner och släktingar rynkar pannan åt dig,
Även om fiender smider ränker och konspirerar mot dig,
Även om behoven, som beväpnade män, tränger in på dig,
Även om människor rasar och djävlar ryter mot dig,
Även om sjukdom förgör din familj,
Även om döden står varje dag i farstun -
Finns det ändå ingen anledning för dig att frukta eller tappa modet, eftersom alla dessa saker ska samverka till ditt bästa! Ja, det är ett underbart fröjd- och glädjeämne, i alla de lidanden och vedermödor som kommer över dig - med tanke på att de alla ska samverka till ditt bästa.

O kristna! Jag är rädd, jag är rädd - att ni inte springer så ofta som ni borde - till detta löftes armar, eller drar all den sötma och tröst från det, som det kan ge, och att de många lägen ni är i kräver: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Jag har varit desto längre vid denna vers, eftersom tillståndet för Guds folk kräver den starkaste saft, och den mest utsökta och ljuvliga tröst.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar