Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 23 juni 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #23

Tjugotredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22)Frågan: Eftersom minnen och känslor bevisats vara biologiska, vad finns då kvar för själen?

Vad är själen? Vad har den för funktioner? Som i en tidigare besvarning av dessa "tuffa frågor" så vet jag inte om det så tydligt går att utifrån Bibeln besvara detta för att sedan kunna besvara den "tuffa frågan." Man grundar sig på ett antagande som kristna vanligtvis har men som kanske inte är rätt, och det blir därför inte så bra att svara på frågan.

Människan är inte en "själ fångad i en kropp", eller "ande med en själ som bor i en kropp." Det kan nog vara rätt förvirrat idag bland kristna som tror såhär men detta var egentligen gnostiska villoläror i kyrkans tidiga århundraden, som kom från grekisk filosofi (dualism) och som de kristna då tog kraftigt avstånd ifrån. De sa istället då att människan är en helhet av ande, själ och kropp. Det räcker väl ganska bra, jag vet inte hur exakt man sa om de sakerna eller vilka bibelstudier man gjort för att komma fram till detta, men att personen är en själ/ande fångad i en kropp är ju fel.

azsuperman01 säger i början av videon att när man kommer till Himlen, enligt kristendomen, så kommer man att känna sig bra och minnas sitt tidigare liv. Han verkar föra sitt problem utifrån detta. Man är ju bara en själ i Himlen och hur kan man då känna och ha minnen? Där kommer ju ett väldigt viktigt felaktigt antagande som tyvärr återfinns hos många kristna: att vi inte kommer att få en kropp i Himlen. Man tänker sig bara ett andligt tillstånd, och missar en ytterst viktig och central del som förekommer i Bibelns evangelieförkunnelse: att det kommer en uppståndelse från de döda, både rättfärdiga och orättfärdiga kommer uppstå kroppsligen och dömas, Gud har en ny himmel och ny JORD (det vi kallar Himlen) i beredskap, och en sjö av eld som kallas Helvetet. Fysisk verklighet, och det fysiska är inte "ont", "oandligt" eller "ogudaktigt" som gnostiker & C:o menar.

Vi kan läsa om det här först i Daniel 12:1-3 Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

I Apg 24:15 Talar Paulus: Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång.

I 1 Kor 15 skriver Paulus om hur viktig och väsentlig uppståndelsen är i evangelieförkunnelsen och kristen tro. Främst Jesu återuppståndelse men också vår. Från v 35 talar han om kropparna man ska ha i Himlen. Förstås kommer de att vara i ett helt annat och mycket bättre skick än de vi har här.

För att inte nämna Filipperbrevet 3:10-11, 21-23, Upp 20, 21, 22 och många fler...

Så man kommer ha kroppar i Himlen, och även i Helvetet. Någon frågade då om vi kommer att gå på toa i Himlen också. Ja, det är jag övertygad om. Men jag är också övertygad om att del av plågan i Helvetet kommer att vara att inte kunna gå på toa i en evighet, precis som andra kroppsbehov som hunger och törst beskrivs inte komma att kunna få någon tillfredsställelse där heller.

Gud skapade ju våra kroppar, med alla dess funktioner, för första gången så varför inte den andra gången? Kroppen är inte ond, det finns inga i sig "fula" eller "ogudaktiga" naturliga kroppsfunktioner. Gud har intelligent designat det. Vi kommer ha alla organ och dess funktioner, även hjärnan där vi får känslor och minnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar