Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 13 juni 2011

Jag Hoppas Inte på Mig Själv utan på Kristus - Paul Washer (Svensk Text)

Är du en troende som brottas och ser på din egen prestation istället för Kristi fullbordade verk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar