Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 12 juni 2011

Min natur är samma som skökans, drinkarens, mördarens! (James Smith, 1802-1862)

"Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska."
(Lukasevangeliet 7:39 SFB)

Denna kvinna var en synderska - en öppen synderska. En som brutit mot anständighetens lagar, lika väl som Guds lag. Hon är fördömd och föraktad. Många är mer redo att fördöma - än att förbarma sig; att förakta - än att försöka förbättra.

Vi glömmer när vi ser på det profana - att vi har samma frön av profanitet i våra hjärtan! Vi glömmer att den onda människonaturen i grund och botten är samma i alla. Vi glömmer att undervisning, omständigheter, försyn, eller Guds nåd - är enda skillnaden mellan oss och den vidrigaste människa som någonsin levat!

Vi är alla söner till en man. Vi bröts från samma klippa - vi grävdes upp ur samma grop. Min natur är samma som skökans, drinkarens, mördarens; och om jag lämnades för mig själv - hade jag varit lika depraverad som de är! En ödmjukande besinning detta!

Medan jag fördömer synden - låt mig alltid förbarma mig över syndaren. Medan jag sörjer över det fallna - låt mig ställa frågan som formulerades så väl av aposteln: "Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått?" (1 Korintierbrevet 4:7 SFB)

Är jag vidrig? Låt mig ta skulden och skammen för mig själv.
Är jag frälst och helig? Låt den suveräna nåden få all ära och pris!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar