Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 8 juni 2011

Se Upp för De Som Hävdar "Oförenlig Paradox"

Kan två uppenbart motsägande påståenden vara sanna samtidigt? Tja... nej.

I detta klipp talar Mark Kielar om de felaktiga idéer många har idag, om att saker i Bibeln är för svåra att veta för oss idag. Man hävdar att de är "oförenliga paradoxer" som vi bara kan få ordning på i Himlen.Det finns paradoxer i Bibeln. För en verklig paradox är ett SKENBART - det VERKAR bara vara ett - orimligt och motsägelsefullt påstående, men djupare sett, är det ett helt sant och rimligt påstående. En "oförenlig paradox" är alltså inte vad man kan kalla en "paradox", utan en "motsägelse." Om det skulle finnas i Bibeln kan man "kasta ut genom fönstret" dess påståenden om gudomlig inspiration och ofelbarhet. Med ursäkten att man kan förena det, fast bara i Himlen, får man folk att godta vad som i själva verket är motsägelser och man slipper behöva gå djupare för att studera och harmonisera Bibeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar