Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 juni 2011

Kära medsyndare...

Följande brev skrevs av pastor William Burns till ungdomarnas söndagsskoleklass i Edinburgh 10:e mars 1840.

Kära medsyndare, om ni genom tron tar er tillflykt i detta Immanuels offer, är ni frälsta, och kan inte hamna under fördömelse. Men om ni föraktar och förkastar det, så kommer hellre himlen och jorden förgås - än att ni skulle undkomma att vara i helvetet till all evighet för era synder.

Jag fröjdas när jag hör att några av er verkar ha fått en glimt av Jesu kärlek och värdet i Hans försonande blod. Till det vill jag säga - förbli vid Golgata, var där när ni sover och går, när ni arbetar eller är lediga, när ni lever och dör. Blicka på denna stora syn - tills ert samvete åtnjuter fullkomlig frid med Gud, tills ert hjärta blir fyllt av Immanuels kärlek, och hela er själ förvandlas till Hans avbild, och blir en spegel, finpolerad för att reflektera strålarna av Hans nåd och härlighet - till all evighet!

"Se på Jesus!" är hela evangeliet. Se och förundras, se och lev, se och älska, se och dyrka, se och beundra, se och bli välsignad, se och bli förhärligad, se för evigt - och era hjärtan kommer att fyllas med evig kärlek och er mun med ett oändligt halleluja!

Men vad kan jag säga till de bland er, som hört om Jesus, och vars hjärtan tillhör någon annan - till världen, till dem själva, till ett begär, till en passion, till en avgud, till synden, till Satan! Ah! till det brinnande helvetet kommer ni att fara - om Herren, i evig barmhärtighet, inte går emellan för er! Barn, unga människor, som ännu inte kommit till Jesus - inse att ni är under Guds vrede - och att för varje stund kommer den närmare och närmare era stackars själar! Vakna, stig upp, fly utan att dröja ett ögonblick till Jesus, och ta er tillflykt under Hans försonande kors - och åtnjut nu och till all evighet - Hans fria, oändliga, och oförändliga kärlek till förlorade syndare!

Kommer jag att möta er i himlen - eller se er gå iväg i er obotfärdighet och otro till helvetet?

Er i Immanuel
William Burns

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar