Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 juni 2011

Vad kan inte främlingar och resande förvänta sig? (James Smith, 1802-1862)

Världen är inte vår vila.

Här har vi ingen bestående stad.

Vi är till för ett annat tillstånd.

Vår resa ligger genom världen - men vårt hem är bortom den.

Vi är här för en tid för att göra gott och för att förbereda oss för ett annat och bättre tillstånd. Låt oss då inte försöka slå oss ner som barn hemma eller säga som Job "I mitt eget bo kommer jag att dö!" utan låt oss dagligen fortsätta, och hålla ögat stadigt fäst på de eviga tingen.

Låt oss inte heller bli förvånade om vi blir besvärade, motarbetade och prövade - för vad kan inte främlingar och resande förvänta sig? Säkert inte att få allt smidigt och lätt!

Låt oss hålla oss på rätt avstånd från världens seder, nöjen och bruk! Låt oss akta oss så att inte dess politik, spekulationer och planer sväljer upp oss!

Vi är inte placerade här för att samla ihop en rikedom, eller vinna ett namn - utan för att förhärliga vår Fader som är i himlen.

De bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.
(Hebreerbrevet 11:13 SFB)

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.
(1 Petrusbrevet 2:11 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar