Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 22 juni 2011

Vem eller vad vi tillber, avgör hur vi handlar

Francis Schaeffer visar, att vem, eller vad, man tillber, i slutändan leder till hur man handlar. Han använder samhället i antikens Rom som sitt exempel. Rom förlitade på sig själva som gudar och deras samhälle förtvinade till slut. Men, de kristna gjorde uppror mot den dagens tyranni och stod fasta i sin tro på den ende sanne Guden. Även om många av dem led martyrdöden, överlevde kristendomen. Vi kan alla lära oss av de tidiga kristnas exempel. De tillbad inte sig själva eller de som var emot den ende sanne Guden, utan tillbad Gud Själv. (Översatt från beskrivningen på YouTube)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar