Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 juni 2011

Tillfälligheter, Ödet, slump - eller SUVERÄNITET? (John MacDuff 1818-1895)

Formar ljus och skapar mörker, gör fred och skapar ondska, Jag, HERREN, gör allt detta.
Jesaja 45:7

Vilken sorglig värld detta hade varit om den styrdes av tillfälligheter! Om dess blandade ljus och skuggor, glädje och sorg berodde på Ödets nyck, eller blind och oberäknelig slump! Vad välsignat det är att tänka att varje enskild händelse som drabbar mig - är utförandet av Guds egen oföränderliga avsikt.

Är det den materiella världen? Det är Han...
  som "formar ljus - och skapar mörker"
  som ger solen och månen deras bestämda tider
  som ger havet befallning
  som ser sparven falla till marken
  som sköter liljorna på fältet
  och som målar den minsta blomma som slår ut på ängen.
Är det den moraliska världen? Alla händelser är förutbestämda och förordnade av Honom! Han "gör fred - och skapar ondska!" Både välgång och motgång är Hans beställning. Herren som sedan gammalt beredde Jonas skuggväxt, förberedde också masken! Han ger - och Han tar igen. Han gjuter varenda tår! Han "samlar dem i Sin skål." Han känner till dem alla, räknar dem alla, och värdesätter dem alla. Inte en enda fälls objuden - osedd.

"Lotten kastas i knät - men avgörandet kommer alltid från HERREN." Om alla händelser i naturen och i försynen, skriver Han: "Jag, HERREN, gör allt detta!" Sant, Hans tankar är ofta gåtfulla, och Hans vägar är outgrundliga. Vi tvingas ibland, mitt i dessa förbryllande labyrinter av vad Han gör genom Sin försyn, att utbrista "Hur stora är inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar!" Låt oss vänta med utlåtanden tills vi sett allt utvecklas.

Vi kan inte tänka oss tankarna och avsikterna som arkitekten eller ingenjören har när de först röjer marken för grunden till någon gigantisk byggnad. Det oinvigda ögat kan inte se annat än högar av oformligt skräp, ett kaos av förvirring. Men undan för undan, när vecka efter vecka går förbi, ser vi hans tankar formas till synliga och verkliga skepnader av ordning och skönhet. Och när byggnaden till sist står färdig framför oss, inser vi att allt som först tycktes gåtfullt och förvirrande - var en nödvändig bit och del av av uppgiften.

Så är det, just nu, med Guds gåtfulla uppträdande. Ofta försöker vi förstå den Allsmäktige Arkitektens avsikter, förgäves, bland dammet och spillrorna av de jordiska grundvalarna. Låt oss vänta tålmodigt, tills vi skådar evighetens färdiga struktur.

Åh, saliga visshet, att vår livsväv är i händerna på den Store Designern - att det är Han som väver samman vår existens trådar: ljuset - och mörkret, det vi känner igen som gott - och det som tycks som ont. Kedjan av vad som felaktigt kallas "livsöde," är i Hans förvar. Han känner till alla dess anslutande länkar - Han har bearbetat var och en av dem på Sitt eget städ!

Människors avsikter har misslyckats, och är alltid benägna att misslyckas - hennes ljusaste förväntningar kan omintetgöras; hennes mest välplanerade scheman kan gäckas.

Livet är ofta en tillbakablick av krossade hopp - morgonen som strålar i regnbågens alla färger blir till eftermiddagen fuktig dimma och duggregn. "Många planer har en man i sitt hjärta," (och vet varken fullbordan eller förverkliganden) "men HERRENS råd skall bestå." "Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?"

"Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, regerar!" Uppenbarelseboken 19:6

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar