Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 27 september 2012

10 galna vetenskapliga teorier

Existerar vi? Är hela vårt liv ett hologram? Eller en datorsimulering? Är vår planet en "djurpark" för utomjordingar som skyddar oss från utrotning?

Roligt, men tråkigt... Detta är några teorier, förutom den långsökta historian om evolutionen, man hittat på.Allt för att undkomma Gud. När man ser dessa teorier... varför är det konstigt att tro på Gud, en Skapare bakom verkligheten som vi lever i? Det är den vettigaste förklaringen till varför vi finns. En självklarhet.

Gång på gång bekräftas Bibelns ord:

det kända om Gud är uppenbart bland dem [människorna]; Gud har ju uppenbarat för dem. Hans osynligheter upptäcks ju, då de förstås från världens skapelse genom de saker som gjorts, Hans obegripliga kraft och gudomlighet, till att de är oursäktbara, eftersom, när de kände till Gud, ärade eller tackade de Honom inte som Gud, utan blev tomma i sina resonemang, och deras oförståndiga hjärta förmörkades. När de påstod att de var visa, fördummades de (Rom 1:19-22)