Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 19 september 2012

"Jesus Kristus är ingen yuppie-accessoar" (Paul Washer)

Detta är evigt liv: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
(Johannesevangeliet 17:3 SFB)Johannesevangeliet tillsammans med övriga texter som vi idag har samlade i "Nya Testamentet", andra "halvan" av Bibeln, skrevs på 000-talet, av folk som var samtida med Jesus själv, och säger att Jesus inte hade en fru. Jesus kom för att dö i syndares ställe och återuppstå, så att syndare som ångrar sig och vänder om från synden kan bli förlåtna, räddade från Guds vrede (Helvetet) och ha evigt liv, att känna Gud och ha frid med Honom, från att ha varit en fiende. Detta förutsades också i Gamla Testamentet, första "halvan" av Bibeln. Och att ha en fru ingick alltså inte i denna plan för vad Han kom hit för.

Nu har "historikern" Karen L King "avslöjat" ett fragment från 300-talet som säger att Jesus hade en fru. Det är inte pålitligt. Fragmentet kom även från gnostiker som inte var kristna utan trodde bl a att Gud i Gamla Testamentet är ond och att Jesus inte hade en fysisk kropp. Irenaeus, lärjunge till Polykarpus, lärjunge till Johannes som var Jesu lärjunge och skrev Johannesevangeliet, skrev en lång bok mot dessa, Adversus haereses. Gnostikerna har hittat på många falska historier och det är ingen nyhet vad de trodde på. Även om kanske inte fragmentet ifråga är en "förfalskning" så är det en falsk historia i det (de leker med ord).

Dr. James White har skrivit längre om detta nu:
Get Ready for A Wave of Gnostic Looniness Once Again
A Note to the Secular World: Do Your History

||||||||