Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 22 september 2012

Frågor om att vara pastor

Vill man bli pastor så bör man antagligen inte vara det!!! Samtidigt så lär det vara en förutsättning att man ska vilja det (1 Tim 3:1). Men det ligger något varningstecken i någon som vill bli pastor eller rekommenderar sig själv. De är ute efter en hög position, ära och beröm. De kan lika gärna vara med i näringslivet eller bli diktatorer. Men lättaste stället att armbåga sig fram på en "karriärsstege" är nog tyvärr i en församling av kristna som tenderar att bli för ödmjuka (man ska ju inte vara så "ödmjuk" så att man tolererar och inte står emot felaktigheter.) Men en sann pastor ska vara villig att gå ner och sätta sitt liv för hjorden. De ska inte stå över utan gå ner lågt, under dem.

Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav.
(Markusevangeliet 10:42-44 SFB)

Och apostlarna? Ännu lägre:

Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande.
(1 Korintierbrevet 4:9-13 SFB)

Tänk på detta med alla folk som vill bli/är "stora" (kända) ledare, förkunnare, pastorer eller t o m utnämner sig till apostlar.

Förebilden är Jesus:
Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
(Markusevangeliet 10:45 SFB)

Detta är också till dig om du vill bli pastor eller ha någon ledande ställning i en församling. Rannsaka dina motiv.

(Här skrev jag också ett kort stycke i ett annat sammanhang, konkret om vad pastor innebär och vad denne ska ha för roll.)

Och nu: pastor Jim McClarty besvarar 13 frågor från en ung bibelstudent om att vara pastor: