Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 3 september 2012

En bra bilförare

På väg till sammankomsten på Herrens Dag såg jag en fin bil.

På skyltarna: "Sakta ner och följ Jesus;" "Himmel eller Helvete? Valet är ditt. OMVÄND DIG!"

Det visade sig sedan att han också var på väg till sammankomsten. Det var en ära att han hälsade på. Bergsjöbloggen tog lite fler närbilder och skrev mer om honom.

Ja, ett sånt liv skulle man vilja leva.

Jag var nog inte en bra bilförare som tog kort men jag var bara tvungen.

.