Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 9 september 2012

Mer skräckinjagande än Helvetet (James Smith, 1859)

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?
(Romarbrevet 7:24 SFB)

Den gudfruktige mannen har en djup känsla av syndens ondska.

Han ser på synden som den bittra roten, till . . .
allt elände och alla krig
all olycka och sorg
all smärta och förgiftning
all misär och galenskap
och all plåga och skräck
-som finns i Guds universum!

Han ser synden som det vedervärdiga som Gud hatar!

Det är för honom något avskyvärt; och något som är fyllt med allt som är nedrigt, vanärligt och horribelt. Han ser på synden som mer skräckinjagande än Helvetet! Ja, han ser synden som ondskan av alla ondskor, och ser att inget är ont jämfört med synden!

Han tänker ofta på synden som det har . . .
bedrövat Guds hjärta
mördat Guds enfödde Son och
grämat och stått emot den Helige Ande

O om han bara kunde befrias från synden!

Älskade, nu är vi Guds barn, och vad vi kommer vara har ännu inte uppenbarats. Vi vet att då Han uppenbaras, kommer vi vara lika Honom, eftersom vi kommer blicka på Honom så som Han är. 1 Joh 3:2

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska