Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 16 september 2012

Vems närvaro? (Octavius Winslow, 1808-1878)

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Matteus 28:20 SFB

Vems närvaro är det som utlovas och pantsätts här?

Det är Kristi närvaro! Den Kristus som är Gud. "Immanuel, Gud med oss!"

Den Kristus som...
gjorde alla världar
skapade alla varelser
styr alla imperier
kontrollerar alla händelser!

Den Kristus som fyller...
jorden med skönhet
himlen med härlighet
evigheten med sång!

Den Kristus som änglar och ärkeänglar, furstar och makter böjer sig för, och som har namnet som varje kän ska böjas för, och varje tunga bekänna att Han är Herren!

Den Kristus...
vars härlighet är gudomlig
vars skönhet är makalös
vars rikedom är gränslös
vars kärlek är lika evig som Hans väsen!

Den Kristus som...
bar och tog bort dina synder för alltid
lyfte och för evigt avlägsnade din förbannelse
betalade hela din stora skuld för den Gudomliga rättvisan
sörjde för dig i trädgården
led och gav upp andan i ditt ställe på korset
uppstod från graven, steg upp i himlen, lever och för din talan, representerar din person och bär fram dina böner och lovprisningar med obeskrivlig acceptans och glädje - till Sin Fader och din Fader, till Hans Gud och din Gud.

"Se, jag är alltid med dig! Märk! Skåda! Jag, den Inkarnerade Guden, jag som öppnade mitt blödande hjärta för din återlösning på Golgata, jag som är din käraste Vän - jag är alltid med dig, överallt, och vid varje stund, till världens slut!"

O ärade Guds heliga! Du har...
det Gudomligaste i universum som älskar dig
den Mäktigaste i universum som beskyddar dig
den Ljuvligaste i universum som förnöjer dig
den Käraste i universum som tröstar, uppmuntrar och gläder dig!
O benådade lärjunge till Jesus - du har en sådan person för evigt vid din sida!

Detta är löftenas löfte - den rikaste pärlan av alla löften, som överträffar i mäktighet och dyrhet; samtidigt som det är substansen, ljuvligheten och panten på allt det övriga!
(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska