Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 8 september 2012

Cameron Buettel om Evangelium och evangelisation

Här kommer två längre videor med undervisning från Cameron Buettel när han var här i Göteborg. De handlar om evangelisation och är viktiga så ta tiden att se dem.

Om du ställer dig frågande till varför man ska evangelisera så kan du först se hans första undervisning i serien här!

De nödvändiga beståndsdelarna i Evangeliet:Praktiska råd vid evangelisation: