Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 26 september 2012

Todd Friel jämför Joel Osteen med Bibeln

Detta är från Way of the Master Radio (numera Wretched Radio) där Todd Friel går igenom en TV-intervju med Joel Osteen för att se om hans svar stämmer med Bibelns auktoritet.