Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 5 september 2012

Allah och JHVH är INTE Samma Gud

Detta är två klipp från en video av den framlidne D James Kennedys Coral Ridge Ministries, som avslöjar Islam. Videon innehåller kommentarer av James White, Al Mohler m fl.