Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 15 september 2012

BioLogos' antibibliska läror

BioLogos är en organisation som tror på "teistisk evolution." Dvs man försöker att förena tron på Gud med tron på evolutionen. Man påstår sig kunna förena Bibelns undervisning med evolutionsläran. Varför man tvunget måste försöka sig på att göra det, är ett mysterium. Tror man på en Allsmäktig Gud som kan skapa universum ur intet, ex nihilo, på sju röda så vad finns det för behov av att tro på denna långsökta historia som är påhittad för att bortförklara just en Skapare?

Tittar man på teistiska evolutionisters "utläggningar" av första kapitlen i Första Mosebok så blir man bedrövad. Det är tydligt att de egentligen försöker att ifrågasätta dem - deras argument är som hämtade från ateister när de ifrågasätter argumenterar emot Bibeln - och förvränga betydelsen för att det ska passa deras förutfattade åsikt.

Att säga att man kan komma fram till evolutionsläran genom att endast studera, utgå ifrån Bibeln är ett anmärkningsvärt påstående. Man måste redan tro på evolutionen för att läsa in det i Bibeln. Annars hade många kristna trott på och kommit fram till evolutionen långt innan Darwin. Tänk er vad stora teologer genom tiderna måste ha missat. Men så är det inte utan först nu efteråt, så försöker man att få in det i Bibeln och tyvärr blir det en hel del våld gjort på Guds Ord i den processen.

Det är sorgligt att se folk luras att det är helt bibeltroget att tro på evolutionen. Det är en kompromiss och Bibeln får ge vika. I videon nedan avslöjar Ken Ham (från Answers in Genesis och Creation Museum) några av BioLogos' antibibliska läror: