Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 29 september 2012

Treenighetsläran - Tim Conway

Är det väsentligt att tro på Gud som en Treenig Gud? Hur är det med alla de som är anti-trinitariska (emot Treenigheten), som mormonerna, Jehovas vittnen och muslimerna?