Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 12 september 2012

"Inte ens en"Det står att:
Inte finns någon enda rättfärdig,
inte finns den förstående,
inte finns den som eftersöker Gud
alla avviker, ihop blev de värdelösa;
inte finns den som gör gott, inte ens en.
Deras hals är en öppnad grav,
de bedrar med sina tungor;
kobragift under deras läppar;
Deras mun är proppad av besvärjelse och bitterhet.
Kvicka är deras fötter till att utgjuta blod.
Förkrosselse och elände i deras vägar
och de känner inte till fridens väg.
gudsfruktan finns inte för deras ögon.

(Rom 3:10-18)