Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 24 november 2010

Är din pastor en bibellärare eller filosof?

Är det du får höra på söndagarna verkligen något som utgår från Bibeln, och inte något som läses in i Bibeln, någons egen åsikt om vad ett bibelställe säger?

Pastorn läser ett bibelställe och kanske ger några definitioner från grekiskan eller några parallellställen, och man får intrycket av att det man ska höra är ett bibelstudie. Men i själva verket så lär de ut några personliga iakttagelser och betraktelser. Det kan verka väldigt mycket som att de undervisar i Guds Ord, medan det egentligen bara är deras egna åsikter eller filosofi.

Skillnaden mellan gubben på bensinstationen och filosofen är att filosofen är lite mer påläst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar