Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 28 november 2010

Något man endast riktigt kan förstå i helvetet (John Flavel, 1627-1691)

Hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?
Matteus 23:33

Fördömelse är den dom som Gud fäller - Han fördömer en människa till att bära Hans eviga vrede som det rättvisa straffet för hennes synder.

Fördömelse är ett ord med djup och ryslig innebörd. Det är ett ord vars tunga vikt och intensitet man endast riktigt kan förstå i helvetet.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Rom 8:1

(Min översättning)


Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar