Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 14 november 2010

Det snabbaste sättet att besegra en fiende (J.R. Miller, 1840-1912)

Älska era fiender
och gör gott mot dem som hatar er.
Välsigna dem som förbannar er
och be för dem som förorättar er.
Om någon slår dig på den ena kinden,
så vänd också den andra kinden till.
- Lukas 6:27-29

Vi är så benägna att bli förnärmade över förolämpningar och hämnas, när andra säger eller gör elaka saker mot oss. Den kristna vägen är antingen att inte tala alls, eller att ge det mjuka svar som vänder bort vreden. Inte bara är detta den kristna vägen, det är också vishetens väg.

Det snabbaste sättet att besegra en fiende - är att behandla honom med vänlighet i gengäld för hans ovänlighet. Att stanna och bli förnärmad över varje förolämpning - håller en ständigt grinig; medan det att strunta i gliringar och stilla fortsätta med vår egen plikt - är sättet att bemästra dem. Det bästa svaret till pikar, hån och glåpord - är ett ljuvt, lugnt, vackert liv av tålamod och mildhet.

Läxan som vår Mästare lär oss, är . . .
    att tålmodigt uthärda oförrätter,
    att förlåta skada,
    att löna ovänlighet med vänlighet,
    att löna ont med gott,
    att löna hat med kärlek.
Det är en fatal skada för ens liv, när man låter sig bli bitter, att hysa förbittring, att låta avund eller någon sårad känsla gnaga i ens hjärta. Till slut är kärleken helt borta, och mörka och elaka känslor har allt i besittning.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar