Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 7 november 2010

Vredens kärl! (Samuel Davies, 1723–1761)


Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras? - Romarbrevet 9:22

Vredens kärl! Hur ruskigt tydlig är inte denna fras! Kärl som är fasligt mycket rymliga för gudomlig vrede! Att fyllas till brädden - med denna brinnande vätska!

Förlorade syndare! Tänk på din nuvarande farliga situation! Du hänger över fördärvets grop i livets tunna tråd, som hålls uppe av inget annat än en arg Guds hand - precis som vi håller en spindel, eller någon giftig insekt över en eld, redo att kasta i den! Du är mogen att förstöras, och därför i fara varje dag, varje timme, varje ögonblick - att falla däri! Du är lika färdig att förstöras - som en mördare är färdig för galgen! Sådana orena vredens kärl måste slängas ur vägen in i något mörkt hörne i helvetet - så att de inte längre kan belamra eller vanära de mer ärofyllda platserna i universum. Och är detta en situation där det passar dig att vara glad, och munter, och tanklös, och ivrig efter världsligt strunt? Åh passar det dig inte snarare - att vara på dina knän vid nådens tron, och enträget tränga dig in i Guds rike?

Ack! Jag måste lämna denna varning åt dig, och om du inte kommer ihåg den nu - kommer du minnas den om miljontals tidsåldrar, när dess åminne kommer att plåga dig med outhärdlig vånda!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar